Są biblioteki, w których w wakacje zaczyna się prawdziwy „młyn”. Są także takie w których życie zamiera, funkcjonowanie przechodzi w tryb „stand by”. Tym właśnie różni się biblioteka akademicka od biblioteki publicznej i o tym dziś kilka zdań.

Biblioteka Akademicka[Zdj. na lic CC: William Murphy @ Flickr]

Biblioteki Akademickie osiągają pełne obroty zazwyczaj trzy razy do roku i wtedy jest prawdziwy kocioł (początek roku, sesja zimowa, sesja letnia i to wszystko). Z kolei biblioteki publiczne żyją w ciągły