Day

Sierpień 31, 2015
31
Sie

Ogólnopolski Kongres Bibliotek: Włącz różnorodność!

Co ma wielokulturowość do biblioteki? W jaki sposób można rozpocząć działania w tym obszarze? Jak przeciwdziałać aktom agresji wobec przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości kulturowych? Jak czerpać z różnorodności kulturowej swojego regionu i jego wielokulturowej historii? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas Ogólnopolskiego kongresu bibliotek: Włącz różnorodność!, który odbędzie się w Warszawie w 22-23 października br. Kongres zrealizowany zostanie w formie interaktywnej gry edukacyjnej (dzień...
Read More