Rok Sienkiewicza 2016 – Instytut Książki ogłasza konkurs!

W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Książki ogłasza konkurs pod nazwą „Rok Sienkiewicza 2016” na projekty w różnorodny i nowatorski sposób popularyzujące spuściznę pisarza. Naszym celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty.

bbcb4ab4a4ab0ca900efbc626e4.jpg__1440x600_q85_crop-smart_subsampling-2_upscale

Środki finansowe przewidziane na realizację „Roku Sienkiewicza 2016” wynoszą 800 tys. złotych.

Na oferty zgodne z regulaminem konkursu czekamy do 30 marca 2016 roku.

Więcej informacji na stronie Instytutu Książki: