Wyniki IV Edycji Konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz”

Podczas seminarium „Biblioteki Świata” w dniu 11 maja 2016 r. W Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej zostały ogłoszone wyniki konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz”.

Do konkursu zgłoszono 29 zdjęć z całej Polski z różnych typów bibliotek. Organizatorzy dziękują wszystkim autorom zdjęć za zaangażowanie, kreatywność i inwencję twórczą. Dostarczyło to nam wielu pozytywnych emocji. Jury składające się z członków Samorządu Studenckiego WSB  w Poznaniu wyłoniło 5 najlepszych prac a organizatorzy przyznali jedno wyróżnienie. Nagrody w postaci książek i drobnych upominków ufundowała Księgarnia PWN i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

A oto wyniki:

Miejsce I – Aleksandra Węclewska, Joanna Schewior, Natalia Jeszke (Biblioteka Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu):

l

***

Miejsce II – Iwona Wierzba, Adrianna Rybczyńska, Izabela Lenartowicz, Grażyna Wodała  (Biblioteka V Liceum Ogólnokształcącego im. K. Potockiej w Poznaniu)

IImiejsce***

Miejsce III – Tomasz Kruszyn